Hasnija Muratagić – Tuna

Hasnija Muratagic - Tuna
Hasnija Muratagic – Tuna
Rođena je u Ivangradu (današnjim Beranima) u Crnoj Gori. Završila je studij na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Prištini 1974. Magistarski rad pod nazivom Jezičke jedinice sa stilskom funkcijom u jeziku Zuvdije Hodžića odbranila je na Filološkom fakultetu u Beogradu (1982). Na istom fakultetu odbranila je i doktorsku disertaciju Jezik i stil Ćamila Sijarića (1989). Radila je od 1975. na Filozofskom, odnosno Filološkom fakultetu u Prištini. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu izabrana je 1998. za vanrednog, a 2005. za redovnog profesora na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnosti naroda BiH. Kao predavač je radila na fakultetima u Mostaru, Bihaću, Novom Pazaru, zatim na Institutu za slavensku filologiju u njemačkom gradu Würzburgu (Lehrstul für Slavische Philologie der Universität Würzburg) i na Fakultetu balkanskih jezika Trakijskog univerziteta u Turskoj.

Objavila je veći broj radova u različitim časopisima i naučnim glasilima (Naš jezik, Književnost i jezik, Književni jezik, Život, Izraz). Pisac je većeg broja pripovjedaka, a bavi se i prevođenjem. Član je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

error: Content is protected !!